Aktīvi vecāki - Ropažu novadam
Biedrība dibināta 2008.gada 27.oktobrī.

Biedrības mērķi ir:
· Atbalstīt un stimulēt Ropažu novada jauniešu un bērnu drošību, audzināšanas darbu, izglītošanu;
· Uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Ropažu novada bērnu un jauniešu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai;
· Ropažu novada bērnu un jauniešu interešu pārstāvība un aizstāvība;
· Atbalstīt un stimulēt sportiskās aktivitātes un veidot lietderīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas Ropažu novadā;
· Piedalīties Ropažu novada apkārtējās vides uzlabošanā un sakopšanā;
· Veicināt Ropažu novada bērnu un jauniešu vides izglītību;
· Attīstīt bērnu un jauniešu radošumu, rosinot viņus līdzdarboties novada aktivitātēs, lai viņi augtu un attīstītos par sabiedriski aktīviem pilsoņiem;
· Veicināt un sekmēt Ropažu novada bērnu, jauniešu un sabiedrības izpratnes rašanos par dabas un kultūrvēsturiskās vides likumsakarībām, vides un sabiedrības problēmu cēloņiem.
Biedrības uzdevumi ir:
· Biedrības biedru izglītošanās un pašattīstības veicināšana Biedrības mērķu sasniegšanai;
· Izglītojošas informācijas apkopošana un izplatīšana jauniešu un bērnu, kā arī viņu vecāku vidū;
· Biedrībā ieguldītos līdzekļus Biedrība var izmantot savu uzdevumu īstenošanai:

1. atbalstot sociāli neaizsargātus bērnus un jauniešus;
2. attīstot apdāvināto bērnu un jauniešu talantu;
3. izdodot Biedrības informatīvus izdevumus;
4. organizējot pasākumus, kas veicina jauniešu un bērnu aktivitāti;
5. atbalstot dažādu sporta aktivitāšu organizēšanu un rīkošanu.

Biedrība savā darbībā ievēro iekšējo demokrātiju, aizstāv demokrātijas principus, atbalsta un īsteno biedru ierosmes, kā arī ievēro atklātuma un publiskuma principus.
 
Jūnijs 2024
POTCPSSv
      1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11 12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30

Nora, Ija, Lenora
 
 


ropazi

© www.avrn.lv, 2010